Thông số

CHỌN SIZE THEO THÔNG SỐ NHỊ HỒ

THÔNG SỐ ÁO SƠ MI NỮ

Size

S

M

L

XL

2XL

Dái Áo

62

63

64

65

67

Vai

36

37

38

39

41

Dài Tay

56/18

57/19

58/20

59/21

60/22

Ngực

88

92

96

100

104

CỔ

35

36

37

38

39

THÔNG SỐ ÁO SƠ MI NAM

SIZE

S

M

L

XL

DÀI ÁO

72

73

74

75

RỘNG VAI

44

45

46

47

VÒNG NGỰC

102

106

110

114

DÀI TAY

58/23

59/24

60/25

61/26

Vòng cổ

38

39

40

41

THÔNG SỐ QUẦN TÂY NAM

SIZE

S

M

L

XL

DÀI QUẦN

96

97

99

100

LƯNG

78

80

82

84

MÔNG

95

98

101

104

 THÔNG SỐ QUẦN TÂY NỮ

SIZE

M

XL 

XXL

DÀI QUẦN

93

95

97

98

99

MÔNG

87

90

93

96

100

LƯNG

72

74

76

78

80

ỐNG

16

16

16,5

17

17,5

THÔNG SỐ VÁY

SIZE

M

XL 

DÀI VÁY

43

45

47

49

MÔNG thành phẩm

86

88

90

92

LƯNG

70

72

74

76

LAI VÁY

76

78

80

82

 THÔNG SỐ ÁO THUN NAM

SIZE

S

M

L

XL

DÀI ÁO

67

69

71

73

NGỰC

48

50

52

54

VAI

44

45

46

47

THÔNG SỐ ÁO THUN NỮ

SIZE

S

M

L

XL

DÀI ÁO

58

60

62

64

 NGỰC

42

44

46

48

VAI

34

35

36

37