CHỌN SIZE THEO CHIỀU CAO CÂN NẶNG

HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE THEO CHIỀU CAO CÂN NẶNG

SIZE THEO CHIỀU CAO CÂN NẶNG CHO NAM

SIZE S M L XL XXL
  Ngực 48cm

Dài áo 68cm

Ngực 50cm

Dài áo 70cm

Ngực 52cm

Dài áo 72cm

Ngực 54cm

Dài áo 74cm

Ngực 56cm

Dài áo 76cm

CHIỀU CAO 1m60 – 1m65 1m64 – 1m70 1m68-1m72 1m70 – 1m75 1m75 – 1m80
CÂN NẶNG 55-60 Kg 60-65 Kg 65-70 Kg 70-75 Kg 75-80 Kg

 

SIZE THEO CHIỀU CAO CÂN NẶNG CHO NỮ

SIZE S M L XL XXL
  Ngực 42cm

Dài áo 58cm

Ngực 44cm

Dài áo 60cm

Ngực 46cm

Dài áo 62cm

Ngực 48cm

Dài áo 64cm

Ngực 50cm

Dài áo 66cm

CHIỀU CAO 1m47 – 1m53 1m52 – 1m56 1m55-1m60 1m60 – 1m65 1m65 – 1m70
CÂN NẶNG 40-43 Kg 43-46 Kg 46-53 Kg 53-58 Kg 58-64 Kg